• head_banner_01

Vakcína RhoVac Cancer Peptide Vaccine RV001 bude patentovaná Kanadským úradom pre duševné vlastníctvo

Kanadský čas 2022-01-24, RhoVac, farmaceutická spoločnosť zameraná na nádorovú imunológiu, oznámila, že jej patentová prihláška (č. 2710061) na jej vakcínu proti rakovinovému peptidu RV001 bude schválená Kanadským úradom pre duševné vlastníctvo (CIPO).Predtým spoločnosť získala patenty súvisiace s RV001 v Spojených štátoch, Európe a Japonsku.Toto udelenie patentu poskytne RV001 širšiu ochranu na kľúčových trhoch a zvýši patentové bariéry spoločnosti.

Rovnako ako predtým udelená patentová prihláška, tento patent pokrýva vakcínu proti rakovine RV001 a jej varianty, ako aj jej použitie pri liečbe/prevencii metastatickej rakoviny exprimujúcej RhoC.Medzi nimi RhoC je antigén spojený s nádorom (TAA), ktorý je nadmerne exprimovaný v rôznych typoch nádorových buniek.Po udelení patentu vyprší platnosť v rokoch 2028-12 a očakáva sa, že bude predĺžený po získaní osvedčenia o doplnkovej ochrane (CSP).

01 Onilkamotid

Onilcamotid je vakcína proti rakovine pozostávajúca z imunogénnych peptidov odvodených z Ras homologického člena rodiny C (RhoC), ktoré môžu byť emulgované v imunitnom adjuvans montanide ISA-51, s potenciálnymi imunomodulačnými a protinádorovými aktivitami.Subkutánne podávanie onilcamotidu stimuluje imunitný systém hostiteľa, aby vyvolal humorálnu a cytotoxickú T lymfocytovú (CTL) odpoveď na nádorové bunky exprimujúce RhoC, čím dochádza k lýze nádorových buniek.

2020-11 získal RV001 od FDA označenie Fast Track.

Onilcamotide

02 Klinické skúšky

V roku 2018 bola schválená fáza I/IIa klinického skúšania Onilcamotidu na liečbu rakoviny prostaty a celkovo bolo zaradených 21 pacientov.Výsledky ukázali, že onilcamotid bol bezpečný a dobre tolerovaný.Okrem toho sa u pacientov po liečbe vyvinula silná a trvalá imunitná odpoveď.V roku 2021 sledovanie 19 z týchto subjektov, tri roky po ukončení liečby RhoVac, ukázalo, že u týchto subjektov sa nevyvinuli žiadne metastázy ani nedostali ďalšiu liečbu a nemali žiadnu významnú progresiu prostatického špecifického antigénu (PSA)..Z toho 16 jedincov nemalo detekovateľný PSA a 3 jedinci mali pomalú progresiu PSA.PSA je proteín produkovaný prostatou a používa sa na sledovanie progresie známej rakoviny prostaty.

V roku 2019 sa začal klinický BraVac RV001 fázy IIb (randomizovaný, dvojito zaslepený, placebom kontrolovaný) s cieľom vyhodnotiť jeho účinnosť pri prevencii alebo obmedzení rozvoja metastatického karcinómu prostaty po operácii/žiarení.Táto klinická štúdia IIb je medzinárodná, multicentrická štúdia, ktorá prijíma účastníkov v 6 európskych krajinách (Dánsko, Fínsko, Švédsko, Belgicko, Nemecko a Spojené kráľovstvo) a Spojených štátoch.Štúdia ukončila nábor pacientov v rokoch 2021 – 2009, pričom celkovo bolo zaradených približne 175 subjektov, a skončí sa v 1. polroku 2022.Okrem toho RhoVac plánuje vykonať predklinické prieskumné štúdie zamerané na poskytnutie indikatívnych dôkazov o rozšírení RV001 v indikáciách.

Okrem toho výbor pre monitorovanie bezpečnosti vykonal v rokoch 2021 – 2007 aj predbežné preskúmanie bezpečnosti lieku RV001 a nezistili sa žiadne neočakávané nežiaduce udalosti, čo bolo v súlade s predchádzajúcimi klinickými výsledkami fázy I/II.


Čas odoslania: 17. február 2022